Όροι Εγγύησης για Το Farrow System®

  • Το Farrow System® καλύπτεται με εγγύηση  Ενός ( 1 ) Έτους ή 5000 ωρών εργασίας  (όποιος από τους δύο όρους πραγματοποιηθεί  πρώτος),καλής λειτουργίας και αντικατάστασης οποιουδήποτε ελλατωματικού εξαρτήματος μή συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων.
  • Ο αεροσυμπιεστής οποιασδήποτε συναρμολόγημένης μονάδας συνοδεύεται απο ξεχωριστή εγγύηση που παρέχεται απο τον κατασκευαστή  του και δίνεται με την αγορά.
  • Η εγγύηση παρέχεται με την προυπόθεση της τήρησης απο τον αγοραστή όλων όλων των υποχρεώσεων του σχετικά με την διενέργεια των προγραμματισμένων συντηρήσεων Του Farrow System® καθώς και της χρήσης πιστοποιημένων αναλωσίμων όπως αυτά προβλέπονται απο τον κατασκευαστή.
  • Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή δυσλειτουργίες που: οφείλονται σε κακή χρήση, κακή συντήρηση, σε χρήση της μονάδας για εργασίες που δέν ορίζονται απο τον κατασκευαστή ή είναι αποτέλεσμα ατυχήματος.
  • Η εγγύηση στερείται ισχύος και καθίσταται άκυρη σε περίπτωση μηχανικών ή άλλων τροποποιήσεων απο την μεριά του αγοραστή χωρίς την πρωθύστερη γραπτή συναίνεση του κατασκευαστή.
  • Η εγγύηση στερείται ισχύος και καθίσταται άκυρη σε περίπτωση χρησιμοποίησης,μή πιστοποιημένων απο τον κατασκευαστή, αναλωσίμων.
  • Η εγγύηση στερείται ισχύος και καθίσταται άκυρη σε περίπτωση χρησιμοποίησης και/ή αγοράς αναλωσίμων απο μή εξουσιοδοτημένο παροχό.
  • Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες.